Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wszystkie czynności jakie wykonujemy za pośrednictwem przeglądarek internetowych są zapisywane w historii. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani, aby inne osoby dowiedziały się na jakie strony wchodziliśmy musimy wyczyścić historię przeglądarki.

 

Wymazywanie historii w przeglądarkach internetowych na macOS:

  1. W przeglądarce Safari wybieramy z menu Historia > Wymaż historię…. W nowym oknie wybieramy w polu Wymaż z listy rozwijanej całą historię i klikamy na przycisk Wymaż historię (rys. 1.).
  2. W przeglądarce Google Chrome wybieramy z menu Historia > Wyświetl całą historię. W oknie Historia Chrome wybieramy z lewej strony okna Wyczyść dane przeglądania. W oknie Wyczyść dane przeglądania w polu Zakres czasu wybieramy z listy rozwijanej Od początku i zatwierdzamy przyciskiem WYCZYŚĆ DANE (rys. 2.).
  3. W przeglądarce Opera wybieramy z menu Historia > Wyświetl całą historię, następnie wybieramy przycisk Wyczyść dane przeglądania…, umieszczony po prawej stronie na górze. W nowym oknie Wyczyść dane przeglądania w polu Wymaż poniższe elementy z, wybieramy z listy rozwijanej od samego początku i zatwierdzamy przyciskiem Wyczyść dane przeglądania (rys. 3.).
  4. W przeglądarce Firefox wybieramy z menu Historia > Wyczyść historię przeglądania…. W nowym oknie Wyczyść całą historię w polu Okres do wyczyszczenia wybieramy z listy rozwijanej wszystko i zatwierdzamy przyciskiem Wyczyść teraz (rys. 4.). 

 

Rys. 1. Czyszczenie historii w przeglądarce Safari

Rys. 1. Czyszczenie historii w przeglądarce Safari

 

Rys. 2. Czyszczenie historii w przeglądarce Chrome

Rys. 2. Czyszczenie historii w przeglądarce Chrome

 

Rys. 3. Czyszczenie historii w przeglądarce Opera

Rys. 3. Czyszczenie historii w przeglądarce Opera

 

Rys. 4. Czyszczenie historii w przeglądarce Firefox

Rys. 4. Czyszczenie historii w przeglądarce Firefox

 

Książki Helion