Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

System operacyjny macOS nie posiada automatycznie po instalacji najnowszej wersji powłoki Bash. Dlatego jeśli zaistnieje sytuacja, która będzie wymagała uaktualnienia powłoki do aktualnie najnowszej wersji, warto wykonać aktualizację za pomocą np. narzędzia Homebrew (powłoka Bash podstawy – aktualizacja).

Wersję zainstalowanej powłoki Bash możemy sprawdzić za pomocą zmiennej BASH_VERSION (rys. 1.). 

 

Rys. 1. Sprawdzamy wersję zainstalowanej powłoki Bash na macOS

Rys. 1. Sprawdzamy wersję zainstalowanej powłoki Bash na macOS

 

Kiedy narzędzie Homebrew jest zainstalowane, wykonujemy polecenia brew update, brew install bash (rys. 2.).

 

Rys. 2. Aktualizacja - powłoka Bash do najnowszej wersji na macOS

Rys. 2. Aktualizacja - powłoka Bash do najnowszej wersji na macOS

 

Następnie wykonujemy polecenie sudo chsh -s /usr/local/Cellar/bash/4.4.23/bin/bash (ścieżkę należy dopasować do swoich potrzeb). Polecenie ustawia aktualnie zainstalowaną powłokę Bash jako domyślną (rys. 3.).

 

Rys. 3. Zmiana domyślnej wersji powłoki Bash na macOS

Rys. 3. Zmiana domyślnej wersji powłoki Bash na macOS

 

Po ustawieniu domyślnej powłoki Bash, wykonujemy dwa polecenia echo $BASH_VERSION i bash --version. Zorientujemy się, że zostanie wyświetlona w zmiennej BASH_VERSION wersja wcześniejsza. Dlatego musimy wybrać z menu Terminal > Preferencje..., następnie w uruchomionym oknie w części Otwieranie powłoki zaznaczamy Polecenie (pełna ścieżka) i podajemy ścieżkę do aktualnie zainstalowanej powłoki Bash, w naszym przypadku będzie to: /usr/local/Cellar/bash/4.4.23/bin/bash (rys. 5.).

 

Rys. 4. Sprawdzamy aktualnie zainstalowaną wersję - powłoka Bash Mac

Rys. 4. Sprawdzamy aktualnie zainstalowaną wersję - powłoka Bash Mac

 

Rys. 5. Ustawiamy powłokę Bash dla zmiennych na macOS

Rys. 5. Ustawiamy powłokę Bash dla zmiennych na macOS

 

Następnie po uruchomieniu terminala i wprowadzeniu ponownie tych samych poleceń (echo $BASH_VERSION, bash --version), zobaczymy identyczną wersję zainstalowanej powłoki Bash.

 

Rys. 6. Sprawdzamy aktualnie zainstalowaną wersję - powłoka Bash na macOS

Rys. 6. Sprawdzamy aktualnie zainstalowaną wersję - powłoka Bash na macOS

 

Aby użyć tej wersji Bash jako powłoki logowania, musimy ją dodać do pliku ⁄etc⁄shells (Listing 1).

 

Listing 1. Fragment pliku ⁄etc⁄shells

...
⁄usr⁄local⁄Cellar⁄bash⁄4.4.23⁄bin⁄bash
# ⁄bin⁄bash
⁄bin⁄csh
⁄bin⁄ksh
⁄bin⁄sh
⁄bin⁄tcsh
⁄bin⁄zsh 

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion