Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zaprezentowano instalację Composer lokalnie i globalnie w systemie operacyjnym OS X. Przykłady umieszczone w artykule były tworzone przy pomocy systemu operacyjnego macOS Sierra, w innych wersjach OS X instalacja powinna przebiegać identycznie. Composer jest to system zarządzania pakietami dla języka PHP (m.in. Smarty, PHPUnit, Zend Framework 3).

 

Rodzaje instalacji Composer:

 • Lokalna – czyli w katalogu projektu lub w głównym katalogu zalogowanego użytkownika.
 • Globalna – czyli w katalogu /usr/local/bin.

 

Instalacja Composer Globalnie w systemie operacyjnym OS X:

 1. Uruchamiamy terminal w głównym katalogu zalogowanego użytkownika.
 2. Wykonujemy polecenia umieszczone na stronie https://getcomposer.org/download/.
 3. Plik domyślnie zostanie zainstalowany pod nazwą composer.phar.
  1. Jeśli chcemy zmienić nazwę na composer należy zmodyfikować polecenie instalacji
   php composer-setup.php --filename=composer (rys. 1.).
 4. Pierwszym krokiem po instalacji jest usunięcie instalatora z katalogu poleceniem php -r "unlink('composer-setup.php');"
 5. Jeśli Composer został zainstalowany prawidłowo, po wprowadzeniu polecenia php composer zobaczymy podobne informacje jak na rysunku 2.
 6. Następnym krokiem jest instalacja Composer globalnie, czyli przeniesienie pliku composer do katalogu /usr/local/bin (rys. 3.).
  Służy do tego polecenie sudo mv composer /usr/local/bin/composer.
 7. W terminalu wprowadzamy polecenie composer, aby sprawdzić czy instalacja się powiodła (rys. 4.).
 8. Możemy również zapoznać się z katalogiem ukrytym .composer w głównym katalogu zalogowanego użytkownika (rys. 1.).
  W katalogu .composer/cache/ znajdziemy kopie zainstalowanych pakietów.

 

Instalacja Composer w systemie operacyjnym OS X Rys. 1. Instalacja Composer w systemie operacyjnym OS X

 

Sprawdzamy, czy prawidłowo zainstalowano Composer lokalnie Rys. 2. Sprawdzamy, czy prawidłowo zainstalowano Composer lokalnie

 

Instalacja Composer globalnie Rys. 3. Instalacja Composer globalnie

 

Sprawdzamy, czy prawidłowo zainstalowano Composer globalnieRys. 4. Sprawdzamy, czy prawidłowo zainstalowano Composer globalnie

 

Wybrane książki:

Strony internetowe:

Książki Helion