Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeśli chcemy, aby szerokość wybranego elementu HTML była dopasowana do urządzenia, na którym się wyświetla, to należy zastosować właściwości width ustawiającą szerokość i max-width ustawiającą maksymalną szerokość. Czyli jeśli ustawimy maksymalną szerokość bez szerokości elementu, nasz kod CSS nie będzie działał prawidłowo. Przy ustawieniu max-width zawsze ustawiamy width (Listing 1).

 

Listing 1. Maksymalna szerokość CSS, plik max-width.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>CSS Kurs - max-width przykłady</title>
<style type="text/css">
.max_width {
   width:80%;
   /* Szerokość maksymalna CSS */
   max-width: 800px;
}
</style>
</head>
<body>
   <div style="border:1px solid red;">Przykładowy tekst 1</div>
   <p>&nbsp;</p>
   <div style="border:1px solid red; width:800px;">Przykładowy tekst 2</div>
   <p>&nbsp;</p>
   <div style="border:1px solid red;" class="max_width">Przykładowy tekst 3</div>
</body>
</html>

 

Element HTML, do którego dodamy klasę CSS przedstawioną na listingu 1, będzie miał 80% szerokości, jeśli okno przeglądarki nie będzie szersze od 800px. Powyżej tej szerokości element zawsze będzie miał 800px szerokości (rys. 1.).

 

Rys. 1.  Ustawienie maksymalnej szerokości dla elementu div (max-width podstawy)

Rys. 1.  Ustawienie maksymalnej szerokości dla elementu div (max-width podstawy) 

 

Wybrane książki:

Wybrane strony:

Książki Helion