Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Nagłówek w dokumencie tekstowym może zawierać m.in. tytuł dokumentu, tytuł rozdziału, numer strony, plik graficzny. Istnieje możliwość utworzenia innych nagłówków na stronach parzystych i nieparzystych. Nagłówek w programie LibreOffice nazywa się Główka. Zrzuty ekranu programu LibreOffice, zostały wykonane na systemie operacyjnym macOS, jednak opisywane funkcje programu działają identycznie na Windows.

 

Tworzenie Nagłówka LibreOffice

Po utworzeniu nowego dokumentu tekstowego, z menu kontekstowego wybieram Strona... (rys. 1.), lub z menu głównego Format > Strona... (rys. 2.). Przechodzimy do zakładki Główka i zaznaczamy Włącz główkę, następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem OK (rys. 3.).

 

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

Rys. 1. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu kontekstowego LibreOffice

 

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

Rys. 2. Uruchamianie okna Styl strony za pomocą menu głównego LibreOffice

 

Rys. 3. Włączenie Nagłówka w dokumencie tekstowym LibreOffice

Rys. 3. Włączenie Nagłówka w dokumencie tekstowym LibreOffice

 

Po kliknięciu na górze strony, przejdziemy do edycji nagłówka (rys. 4.).

 

Rys. 4. Nagłówek w dokumencie tekstowym LibreOffice

Rys. 4. Nagłówek w dokumencie tekstowym LibreOffice

 

Książki Helion