Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Praca z plikami tekstowymi w większości przypadków jest wykonywana za pośrednictwem interfejsu graficznego (m.in. Microsoft Word, Pages). Takie podejście jest bardzo wygodne dla większości użytkowników systemów operacyjnych, jednak wspomniane programy nie nadają się do tworzenia, edycji np. plików ukrytych. Dla programistów, administratorów lepszym rozwiązaniem jest edytor Vi uruchamiany w wierszu poleceń i polecenie cat.

Edytor Vi pracuje w dwóch trybach: edycji (i), wprowadzania poleceń (Esc). Nadaje się idealnie do tworzenia i edytowania plików w terminalu (rys. 1., Listing 1.).

 

Rys. 1. Edycja pliku php.ini za pomocą edytora Vi Rys. 1. Edycja pliku php.ini za pomocą edytora Vi

 

Listing 1. Edytor Vi Mac – przykład 

vi file_name
# lub ulepszony Vi
vim file_name 

 

Polecenie cat umożliwia łączenie zawartości wielu plików i drukowanie wyniku w terminalu lub przekierowanie wyniku do nowego pliku (rys. 2.). Polecenie cat możemy łączyć z poleceniami grep, less (Listing 2.). 

 

Rys. 2. Polecenie cat przykłady na macos Rys. 2. Polecenie cat przykłady na macos

 

Listing 2. Polecenie cat przykłady

# Łączy zawartość dwóch plików i zapisuje wynik w nowym pod nazwą file3. 
cat file1 file2 > file3
# Dzieli plik na strony.
# Przechodzimy między stronami spacją, z przeglądania pliku wychodzimy literą q).
cat file_name | less
# Wynik polecenia nie będzie wyświetlany w terminalu tylko zostanie przekierowany do pliku. 
cat .bash_history | grep -nw pwd > result
# Wynik polecenia zostanie wyświetlony w terminalu.
cat .bash_history | grep -nw pwd

  

Książki Helion