Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Większość programów napisanych w języku PHP wymaga połączenia z bazą danych. Specjalnie do tego celu należy napisać klasę, która będzie odpowiadać za nawiązanie połączenia. W przykładzie przedstawionym na listingu 1 metoda statyczna _getConnection() odpowiada za połączenie z MySQL.

 

Listing 1. Łączenie z bazą danych, class.datamanager.php

...
public static function _getConnection() {
static $mMysqli;

if(isset($mMysqli)) {
return $mMysqli;
}

$mMysqli = new mysqli('localhost', 'nazwa_użytkownika', 'hasło', 'nazwa_bazy_danych')
or die("Błąd połączenia z bazą danych!");

return $mMysqli;
}
...

 

Przykładowe zapytanie do bazy danych prezentuje listing 2.

 

Listing 2. Zapytanie do bazy danych

require_once('class.datamanager.php');
...
public static function sqlDataUser($userID) {
$sql = "SELECT id_uzytkownik, nazwa, imie, nazwisko, adres, kod_poczt, miasto, wojewodztwo, email, ";
$sql .= "telefon, data_urodzenia, data_utworzenia FROM uzytkownik WHERE id_uzytkownik = '$userID'";

$result = mysqli_query(DataManager::_getConnection(), $sql);
if (! ($result && mysqli_num_rows($result))) {
return false;
}

return mysqli_fetch_assoc($result);
}
...

 

Metoda sqlDataUser() odpowiada za pobranie informacji o konkretnym użytkowniku. Wynik przekazany jest w formie tablicy.

W artykule został przedstawiony jeden z wielu sposobów, za pomocą którego programiści mogą nawiązać połączenie z bazą danych. Wykorzystano bazę danych przedstawioną w artykule „Przykładowy projekt bazy danych strony internetowej”.

 

Wybrane książki:

Książki Helion