Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

MySQL Workbench (rys. 1.) jest programem do projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych. Jest następcą DBDesigner 4. Obecnie rozwijany przez firmę Oracle, do pobrania ze strony projektu pod adresem http://www.mysql.com/products/workbench/ (Windows, Linux i Mac OS), udostępnione są wersje przeznaczone do instalacji jak i binarne. Dokumentacja znajduje się na stronie http://dev.mysql.com/doc/index-gui.html.

 

Zdjęcie przedstawia okno powitalne programu MySQL Workbench.
Rys. 1. Program MySQL Workbench

 

Program umożliwia tworzenie relacji: jeden do jednego (1: 1), jeden do wielu (1: N) i wiele do wielu (N: M). Po lewej stronie znajduje się okno nawigacji, dzięki czemu przy dużej ilości tabel wyszukiwanie interesujących informacji jest szybsze. Cały program działa na zasadzie przeciągnij i upuść np.: można przeciągnąć z paska narzędzi pustą tabelę na część programu odpowiedzialną za modelowanie i tam dopiero uzupełnić danymi. Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie kluczy obcych. Po utworzeniu całej bazy danych istnieje możliwość zapisania pliku w formie obrazka i xml. Program pozwala generować skrypty MySQL, dzięki czemu można je od razu zastosować do bazy danych. Umożliwia tworzenie obszarów (każdy innego koloru), dodawanie opisów jak i umieszczenie zdjęć. Dzięki temu jeśli istnieje dużo tabel praca jest czytelna.

 

Tworzenie połączenia z bazą danych

Podczas projektowania graficznego bazy danych, projektant korzysta z ustawionego połączenia, które wcześniej zostało skonfigurowane w programie MySQL Workbench. W celu ustawienia połączenia należy wybrać z panelu głównego „Database>Manage Connections…”. Przykładowe połączenie przedstawiono na (rys. 2.). Istnieje możliwość przetestowania, czy wprowadzone dane są prawidłowe za pomocą przycisku „Test Connection”.

 

Zdjęcie przedstawia konfigurację połączenia z bazą danych programu MySQL Workbench.
Rys. 2. Konfiguracja połączenia z bazą danych MySQL

 

Przekazanie diagramu EER do bazy danych

Po utworzeniu projektu graficznego istnieje możliwość wgrania projektu do przygotowanej wcześniej bazy danych. W tym celu należy wybrać z głównego pola menu opcję „Database>Forward Engineer” (rys. 3.) lub „Ctrl + G”. Następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w pozostałych oknach aplikacji. Jedną z wielu funkcji jest możliwość przegrania do bazy danych tylko wybranych tabel. Przy większości projektów nie należy zmieniać domyślnych ustawień. Po zatwierdzeniu wgrania całego projektu do bazy danych wyświetla się okno z podglądem całego skryptu SQL, jaki zostanie wykonany. W następnym kroku istnieje możliwość wybrania wcześniej ustawionej bazy danych z listy rozwijanej. Jeśli wystąpią problemy przy wgrywaniu projektu do MySQL program Workbench automatycznie wyświetli odpowiedni komunikat.

 

Zdjęcie przedstawia przekazanie silnika projektu do bazy danych za pomocą programu MySQL Workbench.
Rys. 3. Przekazanie silnika projektu do bazy danych

 

Artykuł dotyczy wersji MySQL Workbench 5.2.27, nowsze wersje nie powinny znacznie różnić się od opisywanej, przynajmniej przez pewien okres czas.

 

Wybrane książki:

Książki Helion