Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miarą wielkości diagramu są strony, program domyślnie ustawia dwie obok siebie (1 – wysokość, 2 - szerokość), każdy prostokąt reprezentuje jedną stronę formatu A4. Podczas pracy, w każdym momencie możemy zmodyfikować rozmiar diagramu. Jednak należy pamiętać, aby tak go zaprojektować, żeby dobrze wyglądał po wydrukowaniu (rys. 3.).

Jeśli projekt bazy danych zawiera bardzo dużo tabel, dobrym rozwiązaniem może być utworzenie wielu diagramów bazy danych niż umieszczanie wszystkiego na jednym. Dzięki takiemu podejściu, wydruk na kartkach A4 będzie lepiej wyglądał.

 

Rozmiar diagramu (MySQL Workbench konfiguracja):

  1. Wybieramy z menu programu Model > Diagram Properties and Size... (rys. 1.).
  2. W oknie Diagram Properties zaznaczamy myszką prostokąty reprezentujące rozmiar diagramu (rys. 2.).
  3. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Końcowy rezultat modyfikacji zaprezentowano na rysunku 3.

 

Rys. 1. Otwieranie okna odpowiedzialnego za rozmiar diagramu – MySQL Workbench

Rys. 1. Otwieranie okna odpowiedzialnego za rozmiar diagramu – MySQL Workbench

 

Rys. 2. Okno Diagram Properties – rozmiar diagramu MySQL Workbench

Rys. 2. Okno Diagram Properties – rozmiar diagramu MySQL Workbench

 

Rys. 3. Podgląd rozmiaru diagramu bazy danych – MySQL Workbench

Rys. 3. Podgląd rozmiaru diagramu bazy danych – MySQL Workbench

 

Książki Helion