Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zanim wybierzemy silnik bazy danych (np. InnoDB, MyISAM, MEMORY), warto poczytać o różnicach między nimi. Bierzemy pod uwagę przydatność danego silnika w projekcie.

 

Zmiana silnika dla całego projektu bazy danych MySQL (rys. 1.):

 1. Uruchamiamy okno MySQLWorkbench>Preferences....
 2. Z lewej strony wybieramy Modeling > MySQL.
 3. Z listy rozwijanej Default Storage Engine, wybieramy interesujący nas silnik bazy danych (m.in. InnoDB, MyISAM, MEMORY).
 4. Na koniec zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK.

 

Silniki zarządzania bazą danych poznamy na rysunku 1.

 

Rys. 1. Silniki baz danych MySQL, MySQL Workbench

Rys. 1. Silniki baz danych MySQL, MySQL Workbench

 

Przykład przedstawiony działa na tabele tworzone po wybraniu silnika. Jeśli wcześniej były utworzone tabele to mają ustawiony silnik wcześniejszy. Zmiana będzie dotyczyć nowych tabel.

 

Zmiana silnika dla wybranej tabeli MySQL (rys. 2.):

 1. Na EER Diagram wybieramy interesującą nas tabelę i wchodzimy w szczegóły, przez dwukrotne kliknięcie na niej.
 2. W szczegółach wybranej tabeli z prawej strony na górze okna znajduje się podwójna strzałka skierowana w dół. Po kliknięciu na niej pojawią się dodatkowe pola, nas interesuje lista rozwijana Engine, w której znajdziemy silniki baz danych MySQL.

 

Rys. 2. Zmiana silnika bazy danych dla wybranej tabeli, MySQL Workbench

Rys. 2. Zmiana silnika bazy danych dla wybranej tabeli, MySQL Workbench

 

Wybrane książki:

 1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII, Wydawnictwo Helion, 2019.
 2. Martin Kleppmann: Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów, Wydawnictwo Helion, 2018.
 3. Luke Welling, Laura Thomson: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, Wydawnictwo Helion, 2017.
 4. Paul DuBois: MySQL. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, Wydawnictwo Helion, 2017.
 5. Bill Karwin: Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych, Wydawnictwo Helion, 2012.

Wybrane strony:

 1. Domeny, Serwery, Wizytówki w dobrych cenach!

 

Książki Helion