Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Istnieje wiele przypadków, kiedy musimy przekopiować tylko wynik formuły do innej kolumny lub arkusza kalkulacyjnego. Przekopiowanie tylko wyniku daje pewność, że dane nie zostaną automatycznie zmienione w nowym arkuszu kalkulacyjnym.

 

Przykład 1. Kopiowanie wyniku bez formuły

  1. W arkuszu kalkulacyjnym zaznaczamy interesującą nas komórkę, następnie z menu kontekstowego wybieramy Kopiuj (rys. 1.).
  2. W nowym arkuszu kalkulacyjnym wybieramy komórkę, do której chcemy przekopiować wynik, następnie z menu głównego wybieramy Edycja > Wklej specjalnie > Wklej specjalnie… (rys. 2.).
  3. W oknie Wklej specjalnie w sekcji Wybór wybieramy np. Liczby i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK (rys. 3.).
  4. Prawidłowo wykonany przykład został zaprezentowany na rysunku 4. Po zaznaczeniu komórki możemy zaobserwować, że nie zawiera formuły tylko liczbę reprezentującą wynik, utworzony przez formułę umieszczoną w arkuszu kalkulacyjnym z którego kopiowaliśmy wartość.

 

Rys. 1. Kopiowanie wartości zamiast formuł LibreOffice Calc, krok 1/4

Rys. 1. Kopiowanie wartości zamiast formuł LibreOffice Calc, krok 1/4

 

Rys. 2. Kopiowanie wartości zamiast formuł LibreOffice Calc, krok 2/4

Rys. 2. Kopiowanie wartości zamiast formuł LibreOffice Calc, krok 2/4

 

Rys. 3. Zmiana formuły na wartość LibreOffice Calc, krok 3/4

Rys. 3. Zmiana formuły na wartość LibreOffice Calc, krok 3/4

 

Rys. 4. Wartość bez kopiowania formuły LibreOffice Calc, krok 4/4

Rys. 4. Wartość bez kopiowania formuły LibreOffice Calc, krok 4/4

 

Przykład został zrealizowany na wersji LibreOffice 6.4.3.2.

 

Książki Helion