Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Domyślnie w programie Calc zawijanie tekstu jest wyłączone, zawijanie tekstu w scalonych komórkach działa identycznie jak w pojedynczej komórce. Łamanie tekstu w komórce jest również dozwolone.

 

Przykład 1. Program Calc zawijanie tekstu

  1. Zaznaczamy komórkę z dużą ilością tekstu.
  2. Z menu głównego programu Calc wybieramy Format > Tekst > Zawijaj tekst (rys. 1.).
  3. Prawidłowo wykonany przykład został zaprezentowany na rysunku 2.

 

Rys. 1. Program Calc zawijanie wierszy, krok 1/4

Rys. 1. Program Calc zawijanie wierszy, krok 1/4

 

Rys. 2. LibreOffice Calc zawijanie tekstu w komórce, krok 2/4

Rys. 2. LibreOffice Calc zawijanie tekstu w komórce, krok 2/4

 

Przykład 2. Łamanie tekstu w komórce.

  1. Podczas wprowadzania tekstu do komórki w momencie, którym chcemy przejść do nowego wiersza naciskamy skrót klawiszowy Alt + Enter w systemie operacyjnym Windows (Command + Enter na macOS).
  2. Prawidłowo wykonany przykład został zaprezentowany na rysunku 3.

 

Rys. 3. Program Calc zawijanie tekstu, krok 3/4

Rys. 3. Program Calc zawijanie tekstu, krok 3/4

 

Zawijanie tekstu w scalonych komórkach wykonujemy w ten sam sposób jak przedstawiono w przykładzie pierwszym i drugim (rys. 4.).

 

Rys. 4. Program Calc zawijanie tekstu w scalonych komórkach, krok 4/4

Rys. 4. Program Calc zawijanie tekstu w scalonych komórkach, krok 4/4

 

Przykład został zrealizowany na wersji LibreOffice 6.4.3.2.

 

Książki Helion