Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Arkusz kalkulacyjny, który zawiera dużo rekordów może również zawierać duplikaty. Jeśli zakładamy pracę na unikatowych danych, należy sprawdzać regularnie, czy dane zostały zduplikowane – jeśli się pojawią należy ostrożnie je usunąć.

Jeśli nasza praca będzie opierała się na nieprawidłowych danych, nigdy nie będziemy w stanie wyciągnąć prawidłowych wniosków z informacji jakie będziemy posiadać.

 

W programie LibreOffice Calc istnieje kilka sposobów na wyszukanie duplikatów:

 1. Filtr standardowy.
 2. Formatowanie warunkowe.
 3. Formuły.

 

Filtr standardowy – usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs

 1. Zaznaczamy interesującą nas kolumnę, następnie z menu głównego wybieramy Dane > Więcej filtrów > Filtr standardowy… (rys. 1.).
 2. W oknie Filtr standardowy w sekcji „Kryteria filtrowania”, wybieramy (rys. 2.):
  1. Nazwa pola: Liczby.
  2. Wartość: Niepusty.
 3. Następnie rozwijamy sekcję Opcje i zaznaczamy:
  1. Zakres zawiera etykiety kolumn.
  2. Bez duplikatów.
  3. Kopiuje wynik do:
   1. Następnie w pole tekstowe wprowadzamy interesującą nas komórkę, od której będą wprowadzane wyniki np.:
    $Arkusz1.$H$5
  4. Zachowaj reguły filtru.
 4. Zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK.
 5. Końcowy rezultat został zaprezentowany na rysunku 3.

 

Rys. 1. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 1/3

Rys. 1. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 1/3

 

Rys. 2. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 2/3

Rys. 2. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 2/3

 

Rys. 3. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 3/3

Rys. 3. Usuwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 3/3

 

Formatowanie warunkowe - zaznaczanie kolorem duplikatów LibreOffice Calc kurs

 1. Zaznaczamy interesujące nas komórki od A2 do A15, następnie z menu głównego wybieramy Format > Warunkowe > Warunek… (rys. 4.).
 2. W nowym oknie „Formatowanie Warunkowe dla A2:A15” w sekcji Warunki wybieramy (rys. 5.):
  1. Z listy rozwijanej: Wartość komórki.
  2. Z drugiej listy rozwijanej: jest duplikatem.
  3. Z listy rozwijanej Zastosuj styl: wybieramy Nowy styl….
   1. Zostanie otwarte nowe okno „Styl komórki” z aktywną zakładką Organizator (rys. 6.).
   2. W polu Nazwa wprowadzamy własną nazwę dla stylu np. DuplikatyKolorZielony.
   3. Następnie przechodzimy do zakładki Tło i klikamy na Przycisk Kolor (rys. 7.).
   4. Z palety standard wybieramy kolor zielony i zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK (rys. 8.).
  4. Kiedy nowy styl zostanie zapisany, powrócimy do okna „Formatowanie warunkowe dla A2:A15”.
  5. Nowy styl będzie widoczny w polu rozwijanym „Zastosuj styl”.
  6. Następnie zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK (rys. 9.).
  7. Końcowy rezultat został zaprezentowany na rysunku 10. Wszystkim komórkom, które posiadają duplikaty w wybranym zakresie od A2 do A15 został zmieniony kolor tła na zielony.

 

Rys. 4. Wyszukiwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 1/7

Rys. 4. Wyszukiwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 1/7

 

Rys. 5. Wyszukiwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 2/7

Rys. 5. Wyszukiwanie duplikatów LibreOffice Calc kurs, krok 2/7

 

Rys. 6. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 3/7

Rys. 6. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 3/7

 

Rys. 7. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 4/7

Rys. 7. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 4/7

 

Rys. 8. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 5/7

Rys. 8. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 5/7

 

Rys. 9. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 6/7

Rys. 9. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 6/7

 

Rys. 10. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 7/7

Rys. 10. Pakiet LibreOffice zaznaczanie duplikatów Calc, krok 7/7

 

Zliczanie duplikatów LibreOffice Calc w tej samej kolumnie (rys. 11.):

 1. Do zliczania powtórzeń duplikatów użyjemy funkcji LICZ.JEŻELI.
 2. Formułę umieszczamy w komórce C2, następnie przeciągamy ją do komórki C15. Utworzona formuła przeszukuje komórki od A2 do A15:
  =(LICZ.JEŻELI($A$2:$A$15;$A2)-1)
 3. Jeśli formuła zwróci 0, będzie to oznaczało brak duplikatów. Liczby dodatnie reprezentują ilość duplikatów.

 

Rys. 11. Zliczanie duplikatów LibreOffice Calc w tej samej kolumnie

Rys. 11. Zliczanie duplikatów LibreOffice Calc w tej samej kolumnie

 

Zliczanie duplikatów z drugiej kolumny LibreOffice Calc (rys. 12.)

 1. W ostatnim przykładzie zliczymy duplikaty w kolumnie B dla wartości podanej w kolumnie A za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI.
 2. Wartości, które będą szukane znajdziemy w kolumnie A.
 3. Wartości, które będą zliczane znajdziemy w kolumnie B.
 4. Formułę umieścimy w komórce C2, następnie przeciągniemy ją do komórki C15:
  =LICZ.JEŻELI($B$2:$B$15;$A2)
 5. Jeśli formuła zwróci 0, będzie to oznaczało brak duplikatów. Liczby dodatnie reprezentują ilość duplikatów.

 

Rys. 12. Pakiet LibreOffice duplikaty w programie Calc zliczamy za pomocą formuł

Rys. 12. Pakiet LibreOffice duplikaty w programie Calc zliczamy za pomocą formuł

 

Przykłady zaprezentowane w artykule znajdziemy w pliku wyszukiwanie-duplikatow-libreoffice-calc-kurs.zip, zostały zrealizowane na wersji LibreOffice 7.1.2.2.

 

Książki Helion