Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Funkcja Suma jest jedną z częściej używanych funkcji w arkuszu kalkulacyjnym, możemy również sumować wartości komórek za pomocą znaku plus. Jednak pierwszy sposób jest mniej pracochłonny i łatwiejszy do modyfikacji. Obie techniki zostaną zaprezentowane w przykładach.

W pierwszym przykładzie użyjemy prostej formuły, sumującej ilość głosów oddanych na wszystkich kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Do sumowana wartości wszystkich interesujących nas komórek użyjemy znaku plus (+). Pisanie formuły zaczynamy od znaku równości (=).

 

Przykład 1. Suma wszystkich głosów oddanych na kandydatów

 1. W kolumnie A tworzymy listę porządkową.
 2. W kolumnie B tworzymy listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W kolumnie C wprowadzamy liczbę reprezentującą, ile danych głosów uzyskał dany kandydat.
 4. W komórce C13, tworzymy formułę zaczynającą się znakiem równości:
  =C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12
 5. Po wprowadzeniu formuły zatwierdzamy ją przyciskiem Enter.
 6. Prawidłowo wykonane zadanie zostało zaprezentowane na rysunku 1.

 

Rys. 1. LibreOffice Calc dodawanie wartości komórek

Rys. 1. LibreOffice Calc dodawanie wartości komórek

 

Jeśli chcemy sprawdzić, których komórek dotyczy interesująca nas formuła, musimy przejść do komórki z formułą przez dwukrotne szybkie kliknięcie na interesującej nas komórce lub wybrać interesującą nas komórkę i kliknąć myszką w polu Wiersz wprowadzania (rys. 2.).

 

Rys. 2. Wyróżnienie komórek powiązanych z formułą – LibreOffice Calc dodawanie

Rys. 2. Wyróżnienie komórek powiązanych z formułą – LibreOffice Calc dodawanie

 

Przykład 2. Liczba kart wyjętych z urny

 1. W komórce B18 wprowadzamy tekst Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych).
 2. W komórce C18 wprowadzamy liczbę głosów nieważnych np. 3.
 3. W komórce B20 wprowadzamy tekst Liczba kart wyjętych z urny.
 4. W komórce C20 wprowadzamy prostą formułę wykorzystującą funkcję SUMA:
  =SUMA(C2:C12; C18)
 5. Po wprowadzeniu formuły zatwierdzamy ją przyciskiem Enter.
 6. Prawidłowo wykonane zadanie zostało zaprezentowane na rysunku 3.

 

Rys. 3. Program Calc, funkcja pakietu LibreOffice sumowanie

Rys. 3. Program Calc, funkcja pakietu LibreOffice sumowanie

 

W ostatnim przykładzie chcemy dowiedzieć się, ile osób głosowało w lokalu wyborczym osobiście, dlatego od funkcji SUMA odejmiemy ilość głosów oddanych korespondencyjnie.

 

Przykład 3. Liczba głosów ważnych oddanych w lokalu wyborczym osobiście

 1. Zaznaczamy komórki A22 i B22, następnie wybieramy z menu głównego Format > Scal komórki > Scal komórki.
 2. W komórce A22 wprowadzamy tekst Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny.
 3. W komórce C22 wprowadzamy liczbę osób głosujących korespondencyjnie np. 13.
 4. Łączymy komórki A25 i B25 w identyczny sposób, warto również ustawić zawijanie tekstu.
 5. W polu A25 wprowadzamy tekst Liczba kart wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z koper na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym.
 6. Następnie w komórce C25 wprowadzamy prostą formułę wykorzystującą funkcję SUMA i znak minus (-):
  =SUMA(C2:C12)-C22
 7. Po wprowadzeniu formuły zatwierdzamy ją przyciskiem Enter.
 8. Prawidłowo wykonane zadanie zostało zaprezentowane na rysunku 4.

 

Rys. 4. LibreOffice Calc formuły, prosty przykład

Rys. 4. LibreOffice Calc formuły, prosty przykład

 

Przykłady zaprezentowane w artykule znajdują się w pliku suma-libreoffice-calc-kurs.zip.

 

Książki Helion