Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program LibreOffice Calc umożliwia w prosty sposób wyświetlenie sumy wszystkich zaznaczonych komórek. Na pasku stanu z prawej strony wystarczy uruchomić menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i wybrać z lisy Suma (rys. 1.).

 

Rys. 1. Suma zaznaczonych komórek – LibreOffice Calc

Rys. 1. Suma zaznaczonych komórek – LibreOffice Calc

 

Wartości podane w zaznaczonych komórkach zostaną dodane, wynik zostanie wyświetlony z prawej strony na pasku stanu (rys. 2.).

 

Rys. 2. Suma zaznaczonych komórek – LibreOffice Calc

Rys. 2. Suma zaznaczonych komórek – LibreOffice Calc

 

Jednak w wielu sytuacjach interesuje nas tylko suma zaznaczonych komórek a nie wartości w zaznaczonych komórkach. W takiej sytuacji na pasku stanu z prawej strony wystarczy uruchomić menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy Zlicz zaznaczone (rys. 3.).

 

Rys. 3.  Zliczanie komórek Calc, pakiet LibreOffice

Rys. 3.  Zliczanie komórek Calc, pakiet LibreOffice

 

Na pasku stanu z prawej strony dodatkowo wyświetli się ilość zaznaczonych komórek (rys. 4.).

 

Rys. 4.  Zlicz zaznaczone Calc, pakiet LibreOffice

Rys. 4.  Zlicz zaznaczone Calc, pakiet LibreOffice

 

Warto również poeksperymentować z innymi funkcjami udostępnionymi na pasku stanu m.in. zliczanie komórek z zakresu zaznaczonych, które posiadają wartość - wybieramy z listy Niepuste (rys. 5.).

 

Rys. 5. Zlicz niepuste komórki Calc – pakiet LibreOffice

Rys. 5. Zlicz niepuste komórki Calc – pakiet LibreOffice

 

Przykład został zrealizowany na wersji LibreOffice 7.0.4.2.

 

Książki Helion