Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Większość początkujących programistów zaczynających przygodę z językiem PHP zakłada, że do sprawdzenia wyników działania skryptu PHP, należy uruchomić serwer www oraz przeglądarkę internetową. Skrypty również powinny zawierać znaczniki HTML do prawidłowego wyświetlania wyników w przeglądarce internetowej.

 

Jednak czasami potrzebujemy skryptów PHP uruchamianych z wiersza poleceń (Listing 1) lub za pomocą systemu Cron.

 

Cron - demon systemowy (Unix) odpowiedzialny za cykliczne wykonywanie zadań.

 

Listing 1. Polecenie uruchamiające skrypt PHP z wiersza poleceń

php -f wiedzanaplus.php

 

Przykładową zawartość pliku wiedzanaplus.php zawiera Listing 2.

 

Listing 2. Przykładowy kodu w języku PHP - wiedzanaplus.php

<?php

echo "\n Skrypt PHP - wykonany!\n\n";

?>Wszyscy zainteresowani innymi poleceniami języka PHP obsługiwanymi z wiersza poleceń powinni wykonać polecenie php -h (rys. 1., rys. 2.).

Uruchomienie polecenia php -h w systemie operacyjnym Windows 7.

Rys. 1. Uruchomienie polecenia php -h w systemie operacyjnym Windows 7

 

Uruchomienie polecenia php -h w systemie operacyjnym OS X.

Rys. 2. Uruchomienie polecenia php -h w systemie operacyjnym OS X

 

Skrypt uruchamiany z wiersza poleceń nie musi znajdować się w katalogu htdocs (domyślny katalog programu XAMPP, przechowujący strony internetowe). Można go umieścić w dowolnym katalogu na dysku komputera (rys. 3., rys. 4.).

Uruchomienie skryptu PHP z wiersza poleceń w systemie operacyjnym Windows 7.

Rys. 3. Uruchomienie skryptu PHP z wiersza poleceń w systemie operacyjnym Windows 7Uruchomienie skryptu PHP z wiersza poleceń w systemie operacyjnym OS X.

Rys. 4. Uruchomienie skryptu PHP z wiersza poleceń w systemie operacyjnym OS X

 

Co daje nam uruchomienie skryptu PHP z wiersza poleceń?

Czasami nie potrzebujemy programów działających za pomocą przeglądarki. Działanie prawidłowe takich programów sprawdzamy z poziomu wiersza poleceń, a po wgraniu na serwer produkcyjny uruchamiamy go za pomocą systemu Cron. Obecnie cykliczne uruchamianie skryptu można włączyć u większości dostawców serwerów przez przeglądarkę internetową.

Skrypty PHP uruchamiane z wiersza poleceń mogą również być przygotowane pod kontem wypełniania bazy danych przykładowymi danymi. Przygotowanie skryptu zajmuje o wiele mniej czasu, niż ręczne wielokrotne wypełnianie bazy danych, tymi samymi danymi podczas pracy nad programem.

 

Warto przeczytać:

Wybrane książki:

Książki Helion