Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeżeli chcemy uruchomić Terminal.app w systemie OS X za pomocą środowiska programistycznego Eclipse, należy uruchomić okno External Tools Configurations (rys. 1.). Następnie zaznaczamy po lewej stronie Program i wybieramy ikonę pustej kartki „New launch configuration” (rys. 2.).

 

Nowo utworzony projekt PHP

Rys. 1. Nowo utworzony projekt PHP

 

Okno External Tools Configurations - Eclipse

Rys. 2. Okno External Tools Configurations - Eclipse

 

Rozwijamy drzewo Program po lewej stronie okna i klikamy na New_configuration (rys. 3.). Wprowadzamy własną nazwę w pole Name: (np. Run Terminal) i zatwierdzamy przyciskiem Apply, najlepiej nadawać nazwy powiązane z funkcją jaką mają pełnić.

 

Ustawianie nazwy dla narzędzia zewnętrznego - Eclipse

Rys. 3. Ustawianie nazwy dla narzędzia zewnętrznego - Eclipse

Pola, które należy wypełnić w oknie External Tools Configurations, nazwa programu Run Terminal, zakładka Main:

  1. W pole Location wprowadzamy: /usr/bin/open.
  2. W pole Working Directory wprowadzamy: ${selected_resource_loc}, lub klikamy na przycisk Variables… i wybieramy z listy selected_resource_loc.
  3. W pole Arguments wprowadzamy: -a /Applications/Utilities/Terminal.app ${selected_resource_loc}.

Prawidłowo skonfigurowane narzędzie zewnętrzne Run Terminal, uruchamiane za pomocą środowiska programistycznego Eclipse przedstawiono na rysunku 4.

 

Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego - Eclipse

Rys. 4. Prawidłowa konfiguracja narzędzia zewnętrznego - Eclipse

 

Uruchomienie narzędzia zewnętrznego:

  1. Zaznaczamy katalog, który interesuje nas w projekcie np. tests.
  2. Następnie wybieramy nazwę jaką wybraliśmy dla narzędzia zewnętrznego uruchamianego w Eclipse – Run Terminal (rys. 5.).

 

Uruchomienie narzędzia zewnętrznego Run Terminal - Eclipse

Rys. 5. Uruchomienie narzędzia zewnętrznego Run Terminal - Eclipse

 

Możemy również upewnić się, czy jesteśmy we właściwym katalogu wprowadzając w terminalu polecenie pwd (rys. 6.).

 

Wynik polecenia pwd w systemie operacyjnym OS X

Rys. 6. Wynik polecenia pwd w systemie operacyjnym OS X

 

Wybrane książki:

Książki Helion